EN
Coşkunöz Havacılık
 
 
Politikalar
ÇEVRE, ENERJİ ve İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ
Coşkunöz Holding Şirketlerimizin faaliyetlerinden kaynaklanabilecek iş kazası risklerini ve çevre üzerindeki olumsuz etkileri kontrol altında tutmak, enerji verimliliğini  sürekli iyileştiirmek, sağlıklı ve güvenli  çalışma  ortamı yaratmak, şirketin en üst düzey yöneticisinden başlayarak  tüm  çalışanların ortak sorumluluğudur. 
 
Çevre, Enerji  ve İş Sağlığı Güvenliği konusunda temel ilkelerimiz:
 • Çevre boyutları, enerji kullanımı ve tüketimi, İş Sağlığı Güvenliği tehlikeleri ile ilgili uygulanabilir yasal ve diğer şartları değerlendirmek ve bu şartlara uygunluğu sürdürmek, 
 • Çalışanlarımız ve tedarikçilerimiz başta olmak üzere tüm paydaşları bilinçlendirmek, 
 • Çalışanlarımızın sağlığının korunması ve iş kazalarını önlemek için sağlıklıvegüvenli iş ortamı  sağlamak,
 • Şirketlerimizde üretim ve destek faaliyetlerinden kaynaklanan, başta sac/kauçuk atığı olmak üzere tüm atık miktarlarını kontrol altında tutmak ve iyileştirmek,
 • Kaynakları verimli kullanmak,
 • Mevcut ve yeni alınacak proseslerimiz, makina/ekipmanlarımızda enerji tüketimini, verimliliği yüksek hale getirmek için gerekli çalışmaları yapmayı teşvik etmek ve desteklemek. 
 • Çevre, Enerji ve İş Sağlığı Güvenliği performansımızın sürekli  iyileştirilmesini sağlamaktır.
COŞKUNÖZ HOLDİNG ailesi olarak benimsediğimiz  ilkeleri, tüm faaliyetlerimize ve iş yapma biçimlerimize yansıtıp gözeteceğimizi, amaç ve hedeflerimize ulaşmak için gerekli bilgi ve kaynakları sağlamayı  taahhüt etmekteyiz.

 
YALIN POLİTİKAMIZ
Coşkunöz Holding şirketlerinin tamamında , değer zincirimizdeki israfları yok etmek ve tüm faaliyetleri müşteri için mükemmel değer oluşturma amacına yönlendirmek temel sorumluluğumuzdur. Şirketlerimizin karlılığını, rekabet gücünü, müşterilerimizin memnuniyetini artırmak, yönetim ve üretim sistemimizdeki israfların bir bütünlük çerçevesinde sürekli olarak azaltılması, kaynaklarımızın daha fazla değer oluşturmaya yönlendirilmesi ile mümkündür. Bu yalın düşünce tarzını benimseyerek, tüm tedarikçilerimize ve tüm faaliyet alanlarımıza yaymak suretiyle operasyonel mükemmelliğe ulaşmayı, toplumsal zenginliğin artmasına katkıda bulunmayı ilke edindik. Coşkunöz Holding Şirketleri’nde Yalın politika ve hedeflerimize ulaşma doğrultusunda;
 • İnsana saygı en öncelikli değerlerimizdendir. Bu değer çalışanlarımızı, müşterilerimizi, tedarikçilerimizi ve genelde tüm toplumu kapsar. Tüm iletişimimizi birbirimizi anlamak ve karşılıklı güveni kurmak üzerine inşa ederiz.
 • “Bir işi yapıyorsam en iyisi olmalıyım” ilkesiyle kendimizi , işimizi ve süreçlerimizi sürekli iyileştirme yönünde çalışırız.
 • “Yaşam boyu öğrenme” ilkesiyle hareket eder, tüm çalışanlarımızın kişisel performansları doğrultusunda yeteneklerini geliştirmek üzere gelişimleri ile ilgili çalışmalar yürütürüz. Ekip çalışması ve katılımlı yönetim yaklaşımını destekleriz.
 • Hayallerimizi uzun vadeli bir vizyonla şekillendirirken, strateji ve hedeflerimizi organizasyonumuzun tüm kademelerine yaygınlaştırarak hedefe birlikte ilerlemeyi ilke edindik. İş planlarımız ve aksiyonlarımızın belirlenmesinde fikir birliğiyle doğru ve hızlı kararlar verebilmek için sorunların yerinde ve doğru tespiti için çalışırız.
 • Yalın üretim ve yönetim sisteminin, Coşkunöz Holding firmalarının tamamında uygulanması ve temel yetkinliklerimizden biri, kültürümüzün bir parçası haline gelmesi için yöneticilerimizin kuvvetli liderliği ve değişime adanmışlığı en büyük destekçimizdir.
COŞKUNÖZ HOLDİNG ailesi olarak; Yalın Politikamız doğrultusunda benimsediğimiz ilkeleri tüm faaliyetlerimize ve iş yapma biçimlerimize yansıtıp, gözeteceğimizi taahhüt etmekteyiz.
 
 
BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ
 • Politikanın hedefi şirketin bilgi varlıklarını iç ve dış kasıtlı veya kasıtsız tehditlere karşı korumaktır.
 • Coşkunöz Holding  Genel Koordinatörü bu politikayı onaylamıştır.
 • Bilgi Güvenliği Politikası aşağıdaki tüm gereksinimleri güvenceye alır:
 • Süreçler ve bilgi varlıklarının tanımlanması ve bunlarla ilgili risk değerlendirmelerinin metodolojik olarak gerçekleştirilmesi
 • Bilginin yetkisiz erişimden korunması
 • Bilginin gizliliğinin sağlanması
 • Bilginin bütünlüğünün korunması
 • İş süreçlerinin ihtiyaç duyduğu her anda bilgiye erişimin mümkün olması
 • Yasal yükümlülüklerin ve  sözleşmelerden doğan  hukuki  yükümlülüklerin yerine getirilmesi
 • İş sürekliliği planlarının geliştirilmesi ve iyileştirilmesi
 • Tüm çalışanlara Bilgi Güvenliği eğitimlerinin sağlanması
 • Tüm Bilgi Güvenliği ihlallerinin veya ihlal şüphesinin Bilgi Güvenliği Yönetim Kurulu’na bildirilmesini ve incelenmesinin sağlanması
 • Bu politikayı desteklemek için prosedürler ve bunlara bağlı talimatlar tanımlanmıştır.
 • Bilgi Güvenliği  iş ihtiyaçları gözetilerek sağlanmaktadır.
 • Bilgi Güvenliği Yönetim Kurulu bu politika ve buna bağlı tüm dokümanların , Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi’nin  geliştirilmesi, dökümante edilmesi  ve sürekli  iyileştirilmesini  sağlar.
 • Tüm yönetim kadrosu yönetmekte oldukları birimlerin bu politika ve buna bağlı prosedürlere uymasından sorumludur.
 • Bilgi Güvenliği Politikasına uyumluluk tüm çalışanlar  için zorunludur.

 

KALİTE POLİTİKAMIZ 

Havacılık, Savunma ve benzer alt yapıyı kullanan sektörlerde faaliyet gösteren;

 • Müşteri isteklerini ve mevzuat şartlarını sağlayan, yüksek katma değerli ürünleri sıfır hata ile, zamanında teslim ederek, müşteri memnuniyeti sağlamak,
 • Yalın üretim prensipleri uygulayarak süreçleri belirleme, izleme, analiz etme ve sürekli iyileştirme faaliyetleri ile rekabet avantajı sağlamak,
 • İnsan sağlığı ve çevre konusunda duyarlı olmak
 • Çalışanların mutluluğunu ve gelişimlerini sağlamak.

 

ÇEREZ POLİTİKASI 

Bu Çerez Politikası (“Politika”) Coşkunöz Holding tarafından yürütülen ve internet üzerinden erişilen ve kullanılan platformlar ve internet siteleri için geçerlidir.

        1. Çerezler (Tanımlama Bilgileri)

Tanımlama Bilgileri ya da başka bir deyişle ‘Çerezler’ internet sitesinin düzgün biçimde çalışması, kullanıcı deneyiminin iyileştirilmesi, sitenin geliştirilmesi ve optimize edilmesi, daha uygun, ilgi alanına uygun hale getirilmiş içerik ve reklam sunma, ziyaretçiler ve müşteriler için ilgi çekici ve kişiselleştirilmiş bir internet sitesi/uygulama ve reklam portföyü sunmak ve trafik istatistikleri oluşturmak amacıyla bilgisayar, tablet veya telefon gibi cihazlara yerleştirilen küçük metin parçacıklarıdır.

        2. Çerezler ve Kullanımı

Çerezlerin içeriği sunucu tarafında belirlenir ve site ziyaret edildiğinde kullanıcıların cihazlarına yerleştirilen tanımlama bilgileri sunucu tarafından kullanılabilir. Çerezler, web sitesine kullanıcının tekrar ziyaret ettiğini belirten internet kullanıcısının kimlik kartı olarak düşünülebilir.

Çerezler, ‘oturum’ çerezleri ve ‘kalıcı’ çerezleri olarak iki grupta sınıflandırılır. Oturum çerezleri web sitesinden ayrılana kadar tutulan geçici çerezler olup kullanıcının sayfalar arasında gezdiği sırada web sitesi tarafından hatırlanarak kullanılan bilgileri içerir. Kalıcı çerezler kullanıcının web sitesinden ayrıldıktan sonra bile kullanıcının cihazında saklanan çerezlerdir. Bu tür çerezler web sitesinin kullanıcı tarafından tekrar ziyaret edilmesi halinde kullanıcının web sunucusu tarafından hatırlanmasını sağlar ve kullanıcıyı tanımlayıcı bilgileri içermez.

Ayrıca çerezler işlevlerine göre de analitik 3. şahıs çerezleri, zorunlu çerezler, ticari çerezler olarak sınıflandırılabilir. Coşkunöz olarak genellikle anonim nitelikte olan ve internet sitesinin düzgün şekilde çalışabilmesi, kullanıcıların sitede gezinme ve özelliklerden yararlanmasını sağlamak amacıyla çerezler kullanmakla birlikte niteliği gereği kullanıcı kişisel bilgilerini de barındırabilen analitik çerezler de kullanmaktadır.

       3. Internet Tarayıcısında Çerez Ayarlarını Düzenleme

Birçok tarayıcı, çerezleri otomatik olarak kabul etse de siz kabul etmek zorunda değilsiniz. Kullanıcılar web tarayıcıları ayarlarından çerezleri kaldırabilir. Bu ayarların yeri kullandığınız web tarayıcısına göre değişmektedir. Web tarayıcınızdaki "Yardım" komutlarını kullanarak ilgili ayarların yerini bulabilirsiniz.

Coşkunöz web sitesini kullanarak çerezlerin Politika kapsamında uyumlu olarak kullanılmasına onay vermiş olursunuz. Elektronik cihazınızda Çerez uygulamalarımızı kabul etmek istemiyorsanız Çerez uygulamasını reddedebilirsiniz. Çerezleri reddetmeniz durumunda web sitemiz gerektiği gibi çalışmayabilir veya talep ettiğiniz hizmetlerin sunulması sırasında aksaklıklara neden olabilir.

      4. Analitik Amaçlı Üçüncü Şahıs Çerezleri

Ziyaretçilerimize daha iyi hizmet sunmak için sayfa görüntüleme sayısını, ziyaret sayısını, sitemizde ziyaretçiler tarafından gerçekleştirilen farklı işlemleri, ziyaretçilerin coğrafi konumlarını ve ziyaretçilerin siteye dönüş sayısını ölçmekteyiz. Bu amaçla üç web analitik yazılım aracı kullanıyoruz:

Google Analytics Bilgileri

Google, Inc. ("Google") tarafından sağlanan bir web analitik hizmeti olan Google Analytics kullanılır. Google Analytics, bilgisayarınıza yerleştirilen metin dosyaları olan çerezleri, web sitesinin kullanıcıların kullanım alışkanlığını analiz etmesi için kullanır. Çerezler vasıtasıyla web sitesinin kullanımı hakkında oluşturulan bilgi, Google tarafından ABD'deki sunuculara iletilir ve burada depolanır.

IP anonimleştirmenin bu web sitesinde etkinleştirilmiş olması durumunda IP adresiniz, Avrupa Birliğinin Üye Ülkeleri veya Avrupa Ekonomik Alanındaki Anlaşmanın diğer taraflarının alanında kesilecektir. Sadece olağanüstü durumlarda bütün IP adresi öncelikle ABD'deki Google sunucusuna gönderilir ve burada kesilir. IP anonimleştirme bu web sitesinde aktiftir.

Google, web sitesini kullanımınızı değerlendirmek, web sitesi etkinliği üzerinde raporlar hazırlamak ve web sitesi etkinliği ve internet kullanımına ilişkin diğer hizmetleri sağlamak amacıyla bu web sitesinin operatörünün adına bu bilgileri kullanacaktır.

Tarayıcınızın Google Analytics kapsamında ilettiği IP adresi, Google tarafından tutulan herhangi bir diğer veriyle ilişkilendirilmeyecektir. Tarayıcınızın ilgili ayarlarını seçerek çerezlerin kullanılmasını reddedebilirsiniz ancak bu durumda, bu web sitesinin tüm özelliklerinden faydalanamayabileceğinizi de unutmamalısınız. Ayrıca, Google Analytics Opt-out Tarayıcı Eklentisini mevcut web tarayıcınıza indirerek, bu noktadan sonra etkin olacak şekilde Google Analytics tarafından takip edilmemeyi de tercih edebilirsiniz:    http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

 

KİSİSEL VERİ KORUMA YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKASI

 • Kuruluşumuz, başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak bağlamında Türkiye ve Avrupa Birliği Üye ülke kanunlarına uyum içindekişisel verileri toplamakta ve işlemektedir.
 •  Tüm kişisel veri işleme faaliyetlerimiz politikamız kapsamındadır. Bunlara müşterilerin, çalışanların, tedarikçilerin ve iş ortaklarının kişisel ve özel nitelikli kişisel verilerinin işlenmesi ve herhangi bir kaynaktan kuruluşun topladığı ve işlediği herhangi bir veri de dâhildir.
 • Kuruluşumuz işlemekte olduğu kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve verilerin muhafazasını sağlamak için uygun güvenlik düzeyini sağlamaya yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almakta, bu kapsamda gerekli denetimleri yapmak veya yaptırmaktadır.
 • Kişisel verilerin işlenmesi konusunda; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel; belirli, açık ve meşru amaçlar güderek; amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü bir biçimde kişisel veri işleme faaliyetinde bulunmaktadır.
 • Kuruluşumuz kanunlarda öngörülen veya kişisel veri işleme amacının gerektirdiği süre kadar kişisel verileri muhafaza etmektedir.
 • Kuruluşumuz kişisel veri sahiplerini aydınlatmakta ve kişisel veri sahiplerinin bilgi talep etmeleri durumunda gerekli bilgilendirmeyi yapmaktadır.
 • Kuruluşumuz özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi bakımından öngörülen düzenlemelere uygun hareket ederek ve kanunlarda açıkça öngörülen haller dışında açık rıza olmaksızın fiil ve faaliyet gerçekleştirmemektedir.
 • Kuruluşumuz, kişisel verilerin aktarılması konusunda kanunda öngörülen düzenlemelere uygun hareket ederek fiil ve faaliyet gerçekleştirmektedir.
 • Kuruluşumuz da izlenebilir, ölçülebilir ve değerlendirilebilir hedefler ile kişisel verilerin korunmasına yönelik faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz.
 • Kuruluşumuz, iç ve dış konularında yer alan taraflarına kişisel verilerin korunmasına yönelik bilinci oluşturmakta ve ilgili yükümlülüklerini aktarmaktadır.
 • Kuruluşumuz Kişisel Verilerin korunmasına yönelik farkındalığını artırmak amacıyla teknik ve davranışsal yetkinlikleri geliştirecek eğitimler gerçekleştirmektedir.
 • Kuruluşumuz, Kişisel veri ihlallerini yönetmekte disiplin prosedürüne göre konuyu değerlendirerek ceza gerektiren suçlar ve ihlaller için kurul yetkililerine derhal bilgi vermektedir.
 • Kuruluşumuz, Süreç bazlı varlık envanteri ve süreç bazlı risk değerlendirme ile kişisel verilerin gizliliğini, bütünlüğünü, verilerin güncelliğini ve kişisel veriye erişim yetkilerini sürekli takip etmektedir.
 • Kuruluşumuz, Kişisel Veri Koruma Yönetim Sistemi’ ne yönelik uygulamaların gerçekleştirilmesi, sistematik olarak yönetilmesi, sistemin sürekli iyileştirmenin sağlanması ve sistemin ihtiyaç duyduğu kaynakları ayırmayı taahhüt etmektedir.